Lezing energetische therapie - 2015

 Lezing Energetische therapie /paranormale geneeswijze - voorjaar 201

Mijn intresse ligt in hoe wij hier in het westen naar energetisch genezen kijken, terugleidend tot Hippocrates, het Chinese helen zoals in Zhineng qigong geleerd wordt, en hoe daar bij de Q'ero's de sjamaan-afstammelingen van de Inca's tegenaan gekeken wordt. Er zijn zo vele overeenkomsten te vinden. 


Ik heb niet de intentie om volledig te zijn en wat ik ga vertellen roept vast vragen op. 


Verbinden

Laten we eens gek doen, leeg je hoofd met alle ideeën die je hebt over hoe de wereld in elkaar zit. 

1,2,3….


hoofd leeg? Ok.


Stel je voor dat alles in het universum met elkaar verbonden is.

Alles in het universum uit energie bestaat.

Een groot netwerk van verbinding via energie.


Ik weet dat dit niet bepaald een westerse en dagelijkse gedachte is die langskomt.


Maar eigenlijk wisten de Chinezen dit al heel erg lang. 

De Tao, die overal is, en alles is. 


Alles is met elkaar verbonden in een groot veld van energie, qi-veld. In dit veld groeien en bloeien we. In dit veld bestaan donker en licht, yin en yang.


Ook de Inca's spraken over een verbinding tussen alles, de wereld van de levende energie noemen zij de Kausay Pacha. Hierin onderscheiden zij twee energievormen sami en hucha. Lichte en heldere energie, en donkere zware geblokkeerde energie. Ook spreken zij over het Ayni principe, wederkerigheid, geven en ontvangen. 


Het goddelijke zoals wij het hier wel eens noemen. Is overal en in ieder mens. Hiermee beschrijf ik niet zoals het goddelijke hier in de kerken wordt gezien. Een almachtige godheid die bepaalt of wij goed danwel slecht zijn. Nee ik bedoel zoals het goddelijke ervoor werd gezien, het goddelijke, het levende principe in alles wat leeft. 


De scheiding goed en slecht, donker en licht.


Wij in het westen, onder  invloed van de kerken, neigen sterk naar de dualiteit, iets is goed of iets is slecht. Het liefst is alles goed, mooi, gelukkig en zaligmakend, en alles wat dat niet is is slecht. De erfzonde waar me mee zijn opgezadeld sinds het oude testament is op een redelijk vrouw-onvriendelijke manier vertaald. 


Dit hoeft niet zo te zijn. Zoals in de Inca-traditie en eigenlijk ook in Qigong, wordt geen label gegeven aan wat goed of slecht is. Beiden bestaat. 


Wel proberen we met de behandelingen hetgeen geblokkeerd is weer in beweging te krijgen, te laten stromen. 


Dit doen we door het verbindende principe, verbinden met elkaar als mensen, verbinden met de natuur, verbinden met de energetisch therapeut, waar deze lezing over gaat.


De mens is verbonden met de natuur, met de bergen, stenen en met het water, met de aarde. Alles is verbonden met elkaar.


Er is dus een verband te zijn tussen ons mensen en de natuur, onze omgeving. Een verband waar wij baat bij hebben ,dat ons helpt met helen.


Sterker, nog, wij kunnen ook elkaar helpen met helen, en daar heb je de energetische therapie. De energetisch therapeut kan door verbinding te leggen met de energie van de client de client helpen met helen. Ja helpen, de client probeert zichzelf te helen, heeft allerlei klachten psychisch, lichamelijk. De klachten wijzen erop dat het lichaam bezig is met helen.


En ziekte dan?

Afgelopen zomer sprak ik mijn Chinese qigongleraar en hij leerde me dat ziekte eigenlijk niet bestaat. Alle klachten die we hebben zijn reacties van het lichaam dat zichzelf aan het helen is. 


Ook dit kan een nieuwe gedachte zijn. Wij hier in het westen hebben een redelijk strak omlijnd idee van wat ziekte is. Iets dat door een arts van buitenaf genezen kan worden, we gaan naar de dokter. En die verteld ons wat te doen. Maar denken we nu werkelijk dat vanuit out of space een alien oid ons een ziekte stuurt? Of veroorzaken we de ziekte in ons lichaam eigenlijk zelf?


Geschiedenis:

In vroeger tijden, het denken zoals in China, Egypte, India, Peru was alles met alles verbonden. De stand van de sterren waaronder je geboren was, magie, botanica, heelkunde, filosofie, alchemie, astrologie. De genezer/priester bestudeerde dit om tot een diagnose en behandeling te komen. De hermetische gedachte, alles is met alles verbonden. 


Hippocrates, de grondlegger van onze geneeskunde wist het al: Het zelfgenezende vermogen van de mens is de eenheid van lichaam en geest. Ziekte is de verstoring van natuurlijk evenwicht, lichaam en geest willen dit herstellen. 


Onze griekse filosofische voorouders, zoals Aristoteles, Hippocrates, Socrates waren wijze mannen die de wereld rondreisden en leerden, leerden over genezing. Leerden over de werking van het universum, hoe alles met elkaar te verbinden, wiskunde, astrologie, plantkunde, magie, rituelen, dromen. 


Ongeveer 350 jaar voor Christus waren in Europa een aantal Aesclepicos tempels te vinden. Aesclepicos was de Griekse god van de genezing. In de tempels werden groepen zieke mensen onder invloed gebracht en in slaap. In hun dromen verscheen de slang, zij bracht genezing, bij het wakker worden bleken de mensen genezen. Overal in Europa waren dergelijke tempels te vinden.


Ook hier een belangrijk aspect dat de zieken en gewonden zelf besloten erheen te gaan, en te gaan voor heling. Overtuiging was zeer belangrijk. Kun je voorstellen dat je aan al je cellen vertelt, we gaan naar een Aesclepicos tempel en we gaan weer beter worden. Wat denk je dat de cellen gaan doen? Juichen!!


Wat weinig mensen weten is dat Jezus van Nazareth eigenlijk een begaafd energetisch genezer was. Met name via handoplegging. Handoplegging gaat over energie wegnemen en energie sturen. 


In 1779 wordt er melding gemaakt van energetisch werk. Het mesmerisme, ontwikkeld door de heer Mesmer. Ook hij wist dat er een verbinding was tussen alle levende, en niet levende wezens. Hij legde verbanden met de astrologie en de energetische overdracht tussen levende wezens. Tot ongeveer 1925 is er veel geschreven over deze methode van helen. 


Hedentendage wordt er anders naar heling gekeken. We leven in een een medische wereld geregeerd door meetbaarheid en validiteit en hierin schuilt ook een probleem. De natuurwetenschappelijke meetmethode, herhaalbaarheid en uniformiteit halen de mens ver van zijn uniciteit. 


In de jaren 80 richtte Dr. Pang Ming een groot medicijnloos ziekenhuis op in de bergen van China. Hij hoefde geen reclame te maken, vanuit het hele land reisden zieke Chinezen naar zijn centrum. Daar in groepen van honderden, oefenden ze samen Zhineng Qigong, een vorm van meditatie in beweging ontwikkeld door dr. Pang Ming. Eeuwenoude kennis doorgegeven uit de tijden van de sjamanen tot nu.


Door te bewegen, door je gedachten te veranderen, door af te stemmen op de groep wordt het lichaam geholpen in zijn zelfhelende processen. Ieder mens, dier, levend wezen heeft een zelfhelend vermogen, denk maar aan een wondje aan je hand. Dat heelt vanzelf. 


Ook de psyche heeft een zelfhelend vermogen, ieder menselijk wezen, of ziele-wezen wil niets liever dan in balans zijn en gezond. Steeds weer proberen we de homeostase in het lichaam, de balans te herstellen.


Allerlei factoren brengen dit evenwicht uit balans, gedachten, ideeën van buitenaf. Fysieke klachten, en blessures, ongelukken. Ziekten. En voortdurend is de psyche en het lichaam bezig om weer in balans te komen. Ziekte bestaat niet, heling wel!


De energie
De onzichtbare energie, krachten, qi, prana, goddelijke, de kausay pacha kan door een mens aangewend worden tot het positieve of negatieve. De energie zelf heeft geen 'mening' als het ware. Jij geeft er een idee of intentie aan mee. 


Menselijk subtiel energetisch veld
Alles wat leeft heeft een subtiel energetisch veld, vanuit de cellen straalt dit uit. Dit veld kan zichtbaar zijn, voor diegenen die het kunnen zien. Bij de behandeling kun je het voelen. Dit is afhankelijk van de behandelaar en welke zintuigen hij gebruikt om waar te nemen en te behandelen.


Oefening van voelen van energie tussen de handen: La Chi


Hoe verloopt een behandeling?


Een energetisch heler of paranormaal therapeut stemt af en werkt vanuit zijn eigen weten en ervaren en gebruikt daarbij niet een vaste en aangeleerde methode. Wel kan hij/zij haar eigen rituelen hebben. 


De heler, stemt af op de energie van het universum, het qi-veld. Het goddelijke, de tao. De kosmische energie. Deze laat je door je heen stromen. 

Via zijn eigen lichaam stuurt hij/zij de energie naar de client. De qi of energie gaat bij de client als vanzelf naar de plek in het lichaam waar dat nodig is. En versnelt zo het genezingsproces.


Een behandeling zet een proces in gang en kan tot dagen erna doorwerken. Er kunnen reacties komen. Net als bij qigong waar je oefent om jezelf te genezen. qi -reacties.


Doelen van een behandeling:

  1. Terug in balans brengen van energie
  2. De diepere oorzaak achterhalen van het probleem
  3. Inzicht krijgen in wat de client zelf kan doen om het helingsproces te versterken

Op afstand
Het is mogelijk om op afstand te behandelen. De client hoef niet in dezelfde ruimte te zijn. Immers alles is met alles verbonden. 


Gedachten en genezen

Gedachten en overtuigingen spelen de hoofdrol bij het genezingsproces. Wanneer je ervan overtuigd bent dat je … zal iedere cel in je lichaam dit weten. En zich zo gaan gedragen, je geeft ze immers de opdracht dit te doen. 


Blokkades

Trauma, diepe emotionele pijn die niet op een juiste manier verwerkt wordt blijft aanwezig in het energieveld. Ook trauma en pijn uit vorige levens kan in dit leven meekomen. Intergenerationele trauma, de pijn van onze voorouders kan ook in ons energieveld met ons meegaan. 


Heling

Energetische therapie maakt de blokkades vrij. De Inca healing maakt blokkades vrij op diepere en onbewuste lagen. Zie voor mijn sessies www.ardite.nl.


Dit is het einde van deze lezing, we gaan nu zelf oefenen met energie voelen tussen de handen en elkaar Qi sturen. 

Populair