Oefenvideo's Qigong: Lift Qi Up, 3-Centers Merge, Squats


In de Chinese gezondheidsleer wordt gesteld dat in 100 dagen alle cellen vernieuwen. Door 100 dagen achter elkaar Qigong te oefenen kan het lichaam herstellen van blessures en ziekte


Door oefenen en de focus op gezondheid te leggen kunnen grote resultaten behaald worden. Belangrijk hierbij is te beseffen dat ziekte een signaal is van het lichaam. Een signaal waarmee het aangeeft dat er een disbalans is. 


Door het oefenen van Qigong gaat de Qi vrijer stromen en wordt de disbalans opgeheven. Naast het oefenen van Qigong is het belangrijk om te onderzoeken welke (on)bewuste processen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte. Zelfonderzoek en zelfreflectie zijn daarbij belangrijk. 


Karina's school voor Qigong & Tai Chi biedt een 100 dagen healing programma met de volgende oefeningen:
Lift Qi Up Pour Qi Down                                
Three centers merge standing method              Wall squats + Caterpillar                                
Enjoy!Wil je thuis oefenen met deze video's? 

Stuur me een mail en ik stuur je de download-versies van bovenstaande video's.
Popular posts from this blog

Qigong & Tai Chi thuis oefenen

Energy healing chapter 2: The 7 chakras

Energy healing chapter 3: Health and sickness

Thinking about the future

Energy healing chapter 1: The energy field

Being in balance with your environment. (Taoism, story from R. Wilhelm, early 20th century)