"Ik blijf nu dichter bij mezelf." Reinier over Qigong

In februari gaf ik mijn eerste Verdiepingsklas in Zhineng Qigong. Een klas die zowel filosofie, oefening, theorie en psychologie bevat. De Lift Qi Up Pour Qi Down oefenden we en we behandelden de theorie van deze vorm, evenals de theorie van Qi, Hunyuan Qi en psychologische blokkades. 

Ha Reinier, ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe jij de Verdiepingsklas hebt ervaren. 
"Door rust en aandacht voor de oefening, de beweging ervaarde ik inderdaad meer diepte in mijzelf en in de oefening. Door stil te staan bij elk onderdeel van de Lift Qi Up Pour Qi Down kreeg ik meer aandacht voor de beweging. De tips over houding, hoe ontspanning te voelen en het herhalen kon ik steeds beter voelen. 

Eigenlijk ging het hierbij ook over stilstaan bij jezelf. Stilstaan bij mezelf ervaarde ik als heel voedend, door de grotere bewustwording van mijn lichaam en van mezelf.  Het maakt niet uit of ik het goed of slecht deed, maar het bewuster voelen van mijn lichaam vond ik een positieve ervaring".

Being in balance with your environment. (Taoism, story from R. Wilhelm, early 20th century)

Balance means being in harmony with our environment. How we are inside reflects how things are around us and vice versa. Here in the west we find it hard to believe we are one with our environment. Individualistic, separate and dualistic is more our favorite way to think. 

But in many ancient cultures our believe system was different. We were believed to be one with the nature, humans and animals surrounding us, one in one great energy field, living together in a balanced way. Today we still find these believes in shamanistic practices.

Taoism also stems from shamanistic practices and beliefs. In the story below we see a beautiful and inspiring example of Taoism. This story was told by C. Jung who heard it from R. Wilhelm, the great translator of the I Tjing and writer of The secret of the Golden Flower. 

Thinking about the future

Sometimes my life is like that, I can't find words for it for a while. As if the lamp in the room has been turned. The light shines on completely different things and the familiar things disappear into the shadows.I give the word to Alan Watts, who knows what I mean:

"The animal, in order to be happy, is content with the moment. But man is anything but satisfied with that.Man does nothing but chase pleasant memories and expectations. Especially the latter. If he has them, he can handle the most adverse circumstances. 

Lockdown stress? Los het op! Voel je emotioneel vrij en in balans

Voorlopig leven we in een lockdown, de zwaarste in Nederland in 2020. Mijn agenda toont enkel doorgeschrapte activiteiten. Een maand van rust en bezinning lonkt aan de horizon. 

Ik vind het aanlokkelijk, mijn binnenwerelden verkennen, altijd leerzaam en het brengt me dichter bij het gevoel van vrij zijn. Vrij zijn we nu collectief, vrij van een hele hoop buiten-jezelfse-activiteiten en omgevingen. We gaan naar binnen. 

Laten we onze innerlijke moeder te voorschijn roepen en haar ons laten helpen in deze tijden.

Het moeder arche-type
Binnen de Jungiaanse of diepte-psychologie spreken van het moeder-archetype. Een symbolisch beeld dat ieder mens op aarde in zich draagt. Na je geboorte vervult jouw moeder zo goed als ze kan al je wensen. Langzaamaan leer je dit zelf en van binnenuit te doen, je ontwikkelt een innerlijke moeder, een deel van jou wat voor jou zorgt. 

Qi-veld opzetten met de 8 versen van Zhineng Qigong

Bij het oefenen van Zhineng Qigong werken we met een Qi-veld. We maken met de groep een extra veld van energie waarin we met elkaar verbinden, dit doet de docent. Ook verbinden we ons met het grote Qi-veld, de Hunyuan Qi. En we verbinden met het Qi-veld diep van binnen in onszelf. Tijdens een les Qigong gebeurt dus heel veel in energie wat je niet kunt zien, maar vaak wel kunt voelen. 

Hoe zet je voor jezelf een Qi-veld op?

Maak het hoofd leeg van gedachten...

Babbel, babbel, babbel. De eindeloze stroom kletspraat die dagelijks mijn hoofd bezette wist zichzelf tot vervelens toe te herhalen, werkte stressverhogend maar bracht me wel bij de mooiste training die ik ooit volgde. Gelukkig bestaan we niet geheel uit onze gedachten, en gelukkig leiden onze gedachten niet ons bestaan. 

Onze mind, ons gedachtefabriekje ontstaat in onze vroegste jeugd. Onze kinderlijke hersenen vormen zintuigelijke indrukken om tot neurologische verbindingen. Deze verbindingen voorzien de omringende werkelijkheid van structuur. Oorzaak en gevolg begint.

Zo ontstaat onze mind, een bij elkaar gevoegde hoeveelheid informatie die de omgeving ons levert. Een voor altijd ongoing proces.

De Tao, emoties en gezondheid

‘Maak het hoofd leeg van gedachten, laat het hart tot rust komen’.

Een raadselachtige zin uit de Tao te Ching, een boek dat ik op aanraden van mijn leraar las. Mijn dertiger jaren waren net begonnen en Qigong had een vaste plaats in mijn leven gekregen. ‘Jij moet de Tao lezen, daarin zal je veel terugvinden’, zei mijn leraar.

Literatuur was ik gewend, moeilijke westerse filosofische teksten kon ik redelijk verteren, maar de teksten uit de Tao bleven rondjes dwalen in mijn brein. Natuurlijk begreep ik de woorden stuk voor stuk, maar samen, voelde ik, betekenden ze iets wezenlijks en belangrijks. Maar wat? 

Omgaan met angst voor COVID

Hoe ga ik om met informatie die me zorgen geeft of bang maakt? Dagelijks lees ik dramatische informatie op het internet, ik moet het lezen want ik ben deel van deze samenleving en heb een bedrijf. Dagelijks spreek ik iemand die ziek is, die met iemand in aanraking is geweest die ziek is, of wiens kinderen ziek zijn. 

Ook mijn geliefden en familie hebben zieken onder zich. Dagelijks denk ik bij een loopneus, is het... of is het allergie, of is het de kou? 
Het is training, steeds opnieuw maak ik de behulpzame gedachte : MIJN IMMUUNSYSTEEM IS SUPERSTERK. 

Het is mijn mantra geworden, en ik weet dat elke keer dat ik deze informatie aan mijn cellen geef, ze weten waar ze zich op moeten richten, mijn immuunsysteem supersterk laten zijn. 

Misschien voorkomt het niet dat ik ziek word, ik heb geen idee wat beter is, want het licht krijgen en immuun worden spreekt me ook aan. Laat mijn immuunsysteem sterk zijn en haar best doen, dat is wat ik wens. Ik wens dit ook aan ieder ander. Hun Yuan Ling Tong, al is daar.

Dagelijks doe ik Qigong. Ik geef online les en les in het park, daarmee verspreid ik mijn mantra : Ieders immuunsysteem is supersterk!!

Dealing with fear of COVID-19.

How do I deal with information that worries or frightens me? Every day I read tragic information on the internet, I have to read it because I am part of this society and own a company. Every day I talk to someone who is sick, who has been in contact with someone who s sick, or whose children are sick. My loved ones and family too have sick people among them. Every day I think with a runny nose, is it... or is it allergies, or is it the cold? 

It's training, over and over again I make the helpful thought: MY IMMUNSYSTEM IS SUPER STRONG. It has become my mantra, and I know that every time I give this information to my cells, they know what to focus on: let my immune system be super strong. 

It has become my mantra, and I know that every time I give this information to my cells, they know what to focus on: let my immune system be super strong. 
Maybe it doesn't prevent me from getting sick, I have no idea what is better, because getting lightly sick and becoming immune also would be good. 

Let my immune system be strong and do its best, that's what I want. I wish the same to everyone else. Hun Yuan Ling Tong, all is there.Every day I do Qigong. I teach online and teach in the park, spreading my mantra: Everybody's immune system is super strong!

Hunyuan Qi, intenties en het zelfherstellend vermogen van je lichaam.

Qi, bij Zhineng Qigong gaan we uit van Hunyuan Qi, dit is de Qi waar alles uit voortkomt. Waaruit alles wat we zien en niet zien is ontstaan. Hunyuan Qi zelf heeft nog geen vorm, tijd of ruimte. Er moet iets inwerken op de Hunyuan Qi om het vorm te laten krijgen. 

Als we Qigong oefenen, kunnen we met onze gedachten de Qi een richting geven. Bijvoorbeeld Qi naar je buik. Qi in je onderste dantien is goed, daar is onze bewaarplek van Qi, onze voorraad. 

Dus als je oefent is het heel belangrijk om je te realiseren dat je met je gedachten de Qi stuurt. Dus als je tijdens het oefenen aan boodschappen doen denkt, stuur je de qi naar de supermarkt. 

Zo voelt ontspanning : gewoon heerlijk zwaar in je lichaam zijn.

“Ontspan, ontspan het lichaam.” Ik hoor mezelf dit regelmatig zeggen in de les. Ieder die ingegeven door een gespannen lijf en stress naar een Qigong les komt wil niets liever. Ontspanning voelen. 
Ontspan. Het woord zelf klinkt niet uitnodigend, het herinnert je aan spanning. “Relax the body”, de Engelse versie klinkt net iets fijner. Toen ik zelf, in de vorige eeuw, begon met Qigong wist mijn lichaam niet waar dit over ging. 
Ik moest het leren, leren hoe een ontspannen lichaam voelt. Leren wat ik zelf moest doen om dit voor elkaar te krijgen. Liever gezegd wat ik vooral niet meer moest doen om de spanning op te wekken. 

Meeting boredom and impatience in your daily Qigong practice

You are about to start your daily practice Qigong. A wonderful repetitious movement or maybe a great standing posture. You set your timer or your favorite music to 5, 15 or maybe 60 minutes. You feel great, you are ready.

Or maybe just proud that you've made it in time for your own practice. Your postures is balanced, the movements just right. You open up for feelings of joy and relaxation, to get the qi flowing, and then….

A little squeaky door in your mind opens…. Tadaaa, in full glory and ready for battle : boredom and impatience have joined your practice.

Intenties zetten en zelfheling met Zhineng Qigong

Bij het oefenen van Zhineng Qigong is het zetten van je intentie belangrijk om het helingsproces van lichaam en geest te begeleiden. De combinatie van bewegen met het lichaam en de gedachten een andere kant op sturen blijkt van grote en positieve invloed op de gezondheid. 

Hoe werkt zoiets? Nu stel je jouw cellen voor als rode en groene balletjes. De groene en gezonde balletjes functioneren zoals het hoort. De rode balletjes weten niet meer hoe ze hun werk naar behoren horen te doen. De dokters en jijzelf hebben de rode balletjes als 'ziek' bestempeld.

Het gedachte-fabriekje in het hoofd stuurt dagelijks de laatste updates door naar de balletjes, de cellen dus,  jij bent groen en jij bent rood. Bijvoorbeeld : Ik heb een scoliose in mijn rug, mijn rug is ziek.

Laten gaan is gewoon heel moeilijk

Laten gaan, iets wat mensen van nature de kriebels geeft. Laten gaan? No way, we doen aan vasthouden, bewaren, opbergen, meezeulen en eindeloos in gedachten terugkijken. Zowat alles wat het Boeddhisme probeert ons bij te brengen nu juist niet te doen.Laten gaan is fijn, gedachten gewoon laten gaan, ze laten oplossen in het grote niets. Even niet precies hoeven weten hoe het zit creëert rust en ruimte in je hoofd. Echt.
Met onze gedachten creëeren we onze hele wereld. We weten precies wat we moeten doen om x, y, of z te bereiken. Een causaal verband dat ongeveer zo gaat: ik bedenk iets, ik maak er een plan van aanpak van, zorg dat ik alles goed onder controle heb, en hop in de wereld gebeurt iets, mijn zorgvuldig voorgeprogrammeerde resultaat.

Nut van bewustzijn

Ons bewustzijn fascineert me, hoe mee ik er over lees en leer hoe minder ik ervan begrijp. Eerst waren er mensachtigen zonder bewustzijn, of beter gezegd zonder gedachten. Best wel een happy soort volgens mij. Toen kwam de grote sprong in de evolutie en maakten wij ons los van het dier-zijn. Althans zo denken wij hierover.

Yes, be conscious

Our consciousness fascinates me, the more I read about it and learn about it, the less I understand it. At first, there were humanoid people without awareness, or rather without thoughts. Quite a happy kind in my opinion. Then came the great leap in evolution and we separated ourselves from being animals. At least that is how we think about it. We thread thoughts of each other into logic, so that we can explain with good words that we really are no longer animals.
I have never seen my cat suffer a burnout or a nostalgic attack over Spain where she comes from. Incidentally, I still believe that she has a kind of consciousness, but one that does not bother her so much.
Our human consciousness contains the two great evolutionary leap forward elements: yesterday and tomorrow. And that’s where our misery begins, our longing for yesterday, our hope for tomorrow, and the vast majority of our thoughts are far from about the here and now.

Personal growth

Once upon a time, psychology was about ourselves, our personalities and about growth. Personal growth. Western ideas blended easily with eastern philosophies and practices. We looked inside ourselves and found our inner beauty.

We worked on ourselves to let that inner beauty shine outwards to lightup our lives and the lives of our dearests. In a way we made society a better place.

Psychology was about letting go of things you did not need anymore in your life. Letting go of old patterns, thoughts, behaviours and feelings. Letting go, freeing your mind and expanding your consciousness. Healing our wounds, recovering and becoming whole.

Kleine medicijnvrouw, Inca sjamanistische inwijding

Sinds gisteren ben ik ‘Kleine Paqo’, kleine medicijnvrouw. Met redelijk veel ongeduld leef ik al een tijdje naar dit moment toe, een nieuwe fase in het heler-schap, therapeut zijn dus. In fases, niet in diploma’s of hoeveelheid gevolgde lessen, maar in de stappen die ik zelf moest zetten of liever gezegd doorstaan. 
Het woord Paqo komt uit Peru. In de oude tijden leefden de Inca’s daar in geïsoleerde dorpjes in de bergen. Omdat er vrij weinig voor handen was of uitgevonden ontwikkelden ze hun eigen systeem om mensen te genezen van psychische en lichamelijke ziekten. Ze stonden in constante verbinding met de aarde, de natuur en natuurlijk met de hemel en de sterren.
Via deze verbinding kregen de getalenteerden van de gemeenschap berichten door vanuit de natuur wat ze moesten doen wanneer een lid van de gemeenschap ziek was.

Qigong & burn out (2)

Na mijn eerste ervaring met de Lift Qi Up Pour Qi Down, ging ik al snel op wekelijks les in Zhineng Qigong. Het viel me niet mee, 25 minuten staan en tegelijk de meditatieve bewegingen doen bleken echt heel zwaar.
Voor mij dan, de rest van de klas leek het een stuk makkelijker te hebben dan ik, maar goed die waren misschien niet zo opgebrand als ik toen was.
Dat ik niet eens 25 minuten met mijn voeten bij elkaar op een plek stil kon staan, en de anderen wel spoorde me aan om dagelijks te gaan oefenen, 100 dagen lang, elke dag de Lift Qi Up, 25 minuten per dag. Mijn eerste gong, een weg met pieken en dalen. Eerlijk gezegd vooral dalen in mijn geval. 

Qigong & burn out

Toen ik voor het eerst Zhineng of Chi neng Qigong deed, nog net niet in de vorige eeuw, maar wel heel erg lang geleden, vond ik het vooral heel erg raar. Raar om met mijn armen te zwaaien en raar dat ik helemaal niet rustig kon blijven staan. 
En dat ik me erna fantastisch voelde begreep ik al helemaal niet.
Nu achteraf weet ik dat niet iedereen na een eerste uur Qigong zich meteen zo goed voelt als ik toen, daar zijn wat variaties in, maar toch. Het was iets nieuws en bijzonders. Al meer dan zes maanden voelde ik me verschrikkelijk.
Sterker nog, ik was ten einde raad, ik sliep weinig, droomde bijna niet en mijn hoofd stond continu op overdrive. De vreemdste angsten drongen zich op en ik voelde me continu opgejaagd.

Fear is my teacher

My Insta-sentence-of-today is actually a real-life-in-the-moment thought I had made for myself to get through a scary moment. Did you know that when you change your thoughts you also change your physical reaction? Today I needed this trick, because  I’m starting a new very Big Project, something that might take up a lot of my time and energy for the coming five years. 
Somewhere today while I was working on my project, a little fear started to grow inside. Slightly noticable, it made my bodya bit tense and started to distract my mind. Yes, those fears know how to creep up on you.
Initially I planned to go to China for a year, sort of to take time to take a deep breath before to take this jump into the unknown. But my trip to China could not go through, so I ended up at the same place I started a year ago.

Gelukkig

Het archetypisch antwoord op de vraag der vragen is : Gelukkig zijn! Hoewel ik niet iedereen persoonlijk gevraagd heb wat daar nu precies mee bedoelt wordt lijkt het me zoiets van een : een constante stroom van blijig voelen, verbonden, geborgen, warm en geliefd, in harmonie met de omgeving, zoiets?
In ieder geval niet : geblokkeerd, pijnlijk, stressvol, moeilijk, zwaar, verdrietig, boos en not zowat emoties. Dat willen we allemaal het liefste niet voelen.
Van niet-gelukkige gevoelens willen we af! Eten, sporten, het-eruit-gooien, drank, drugs en verslavingen allerlei. We doen zo ons best om het niet-gelukkig-voelen snel kwijt te raken. Maar dit is toch een gewoon onmogelijke opdracht?

Happy mind

Today I learned how I can make my mind the happiest mind of the world. I’m still a bit confused about it, I must say. The mind is happy when it has things to figure out, to look for answers on daily chores like ‘What do I wear?’ or ‘What shall I eat?’.

I can understand my mind is not happy when I’m ruminating about things that happened in another timeframe, the not now. Or when I'm dreaming about possible future events, also the not now. I learned so far my mind is most happy when it is in sync with my body, as in the same place and time.
But according to Shinzen Young, who I listened to because I’m studying a bit about Buddhist theories, the mind is just superficially happy thinking about the daily-in-the-now things. Ok, is there some higher level of mind-happiness to achieve?

Paranormale voelsprieten

Waarom leren we in onze Nederlandse cultuur onze kinderen niet hoe ze moeten omgaan met hun paranormale voelsprieten? Bij enig muzikaal-, dans-, creatief of intellectueel talent weten we precies waar we onze kinderen moeten plaatsen om het beste uit ze naar buiten te laten komen.
Maar als het kind met paranormale vermogens wordt geboren:……?…..
We hebben geen Zweinstein hier, of speciale lessen naast de gewone schoollessen. Wel hebben we lessen om je lezen te verbeteren of rekenen. Maar wat als je als kind te maken hebt met allerlei ervaringen en niemand weet wat het is?
Wist je dat paranormale vermogens als ze niet als zodanig worden herkend veel angst kunnen geven bij je kind? En zelfs de ontwikkeling kunnen afremmen? Angst is nooit zo’n goed groeiwater geweest.

Saai

Saai, een van de mooiste woorden die ik ken. Hoe je het schrijft, die mooie bevallige s, gevolgd door een dubbele openende aa, en aan het einde de kordate i. Saai, saai, saai, schrijvend, met de hand mooier dan met het toetsenbord.
Toen ik, bijzonder lang geleden, nog voor de klas stond en op vrijdagmiddag de eer had om als laatste dubbel lesuur wiskunde te geven aan vmbo’ers, werd elke les opgevrolijked met het woord saai. Vrolijk voor mij dan, niet voor de heren die klem zaten tussen de verlokkingen van het weekend aan de ene kant, en de instinctieve drang om hun ouders die voor de prive-school betaald hadden gelukkig te maken, aan de andere kant.

Favorite feeling

Not all the time, no, but sometimes unannounced, suddenly there it is: THE FEELING. A welcome sensation for a change, since most feelings are not so welcome because they are not fun. No THE FEELING is a most welcome guest in my system.
Even more, this is one of my top-3 of fantastic feelings. It is a bit of a tricky one, THE FEELING, because I’m not sure what I have to do to elicit it. The moment I start thinking about it, or worse longing for it, I believe it goes on hiding in the deepest corner of the universe.
But as today, I’m not busy with THE FEELING, just doing my things, bit of martial arts, bit of qigong, bit of cooking, bit of thinking about when to start working. There is actually a big pile of administration trying to seduce me for weeks, with no success so far.

Hoofd stoten

Zo heel erg vaak komt het niet voor dat ik mijn hoofd heel erg hard stoot. Maar het is nu toch gebeurd, het was zo hard dat ik zelfs achterover viel op de grond. Grote bons. Ik zat een tijdje verdwaasd voor me uit te staren, leegte, even helemaal niet meer weten, ja, wat ik eigenlijk moest zitten weten

Toekomst denken

Soms is mijn leven zo, dat ik er even geen woorden voor kan vinden. Alsof de lamp in de kamer gedraaid is. Het licht schijnt op totaal andere dingen en de bekende dingen verdwijnen in de schaduw. 
Ik geef het woord aan Alan Watts, die weet wat ik bedoel: 
Het dier heeft om gelukkig te zijn genoeg aan het moment. Maar de mens is daarmee alles behalve tevreden.
De mens doet niet anders dan prettige herinneringen en verwachtingen najagen. Vooral dat laatste. Heeft hij die, dan kan hij de meest beroerde omstandigheden nog wel aan. 

Connect (3)

I.. who am I? A question we all ask ourselves. You hobble through life collecting dots, putting them on your canvas. It’s like you have a little dot-magnet on the inside. And this magnet attracts exactly the dots you need ….
Our childhood contains the most amazing dots, real gems. The combination of our parents is unique and they respond in an unique way to you. Maybe they make you feel warm and safe, maybe they make you feel scared and unwanted. Or anything in between. It doesn’t matter what the feeling is, or the idea you get from your childhood. They are all dots on your canvas.
All your childhood dots contain a lesson for you. Teach you to share your warmth, to create safety, or to feel good about yourself no matter what others think. For some mystical reason all the dots you gather on your canvas make you the person you really are from the inside.

Connect (2)

Yesterday we left with a blanc canvas, we all come into this world with an empty mind, like a lake. Not any thoughts come up. We live on instinct, food and comfort is all we need. The world is small and comfortable.
And then we start to learn new things, we learn colours, we learn shapes, we learn sounds and so much more. Our canvas is filled with dots of information. Every day, new dots arrive in our mind. Our mind expands.
Some of the dots we can point out in the world: strawberries! Some things are really unfindable, like ‘Eat your food!’. It seems the big people want you to do something, as they repeat the sentence over and over.

Connect (1)

Do you remember those drawings with the numbered dots? When you had to connect the dots in the right order and then: surprise, the image of a flower or a frog appeared. Or in my case a flower disguised as a star and an animal with an unrecognizable rectangular body-part. I always forgot to add some curves connecting one number to the other. 
If I had been more meditative those days, my numbered drawings would have been just as great as the exemplary picture. But besides a challenge in self-confidence, this exercise teaches you a great lesson about life. And that’s what I love about them.
You come into this world as a blank slate. And then the game begins. Dots appear and start to populate your canvas. Where do the dots come from? What will the picture show?

Verminder angst meditatie

In de praktijk spreek ik veel mensen over angst. Angst is DE belemmerende emotie. Ze is een waarschuwing voor aankomend gevaar. Soms voor echt gevaar, soms voor imaginair gevaar. Angst serieus nemen is belangrijk. Angst maakt dat je eigenlijk het contact even niet voelt met de aarde, met de hemel en met de andere mensen om je heen. 
Ze bereidt je voor om te gaan vechten of vluchten. Maar als dat niet hoeft en de angst imaginair is kan de angst je laten denken dat je helemaal alleen bent, en je isoleren met je eigen onbehulpzame gedachten. Deze oefening helpt je om je weer in contact te brengen met de aarde, met de hemel, met de mensen, met de natuur.
Dit is een oefening die ik gemaakt heb voor mensen met angst (iedereen, geloof me). Zeg de zinnen hardop of tegen jezelf en volg met je aandacht de aanwijzingen.

Les van Ninja

Mijn katertje Ninja is verhuisd naar een heerlijk appartement in het groene midden van ons land. Zelf merkt hij  niet zo heel veel van zijn mooie omgeving want hij mag niet naar buiten. Dat vindt hij wel lastig, soms. Maar als een echte boeddha-meester kan hij gelukkig zijn met wat hij wel mag.
Lekker eten zo te zien, na een paar maanden op zijn nieuwe adres blijkt Ninja met een paar kilo tevredenheid te zijn toegenomen.
Glanzend en blij kijkt hij me aan vanaf de tafel, hij geeft me kopjes en ook Chi krijgt een lik. Ninja en zijn nieuwe verzorgers, zo heet dat bij een kat, kunnen het uitstekend met elkaar vinden, alsof het nooit anders is geweest.
Thuis vraagt iedereen me, en mis je Ninja niet?

Amazing Healing

I must have been 14 or 15 years old, my world consisted of going to school, hanging with friends and a lot of horse-back riding. I had no clue about qigong, China, healing, qi or martial arts. Even so I had no clue about paranormal abilities, not even my own. My world was pretty small at that time growing up in a little town nearby the sea in Holland.
One of my best friends had to go to the hospital to have the pins removed from her leg. She was born with a crippled leg. The doctors had broken the leg and put pins in it, to straighten the ankle and lower leg, so she would eventually be able to walk better. My friend was not amused by this procedure and very uncomfortable. I was there to support her and hold her hand.