Posts

Thinking about the future

Sometimes my life is like that, I can't find words for it for a while. As if the lamp in the room has been turned. The light shines on completely different things and the familiar things disappear into the shadows. I give the word to Alan Watts, who knows what I mean: "The animal, in order to be happy, is content with the moment. But man is anything but satisfied with that. Man does nothing but chase pleasant memories and expectations. Especially the latter. If he has them, he can handle the most adverse circumstances.  Without that, he feels dead unhappy, even if there is still so much to enjoy physically. (Yes,... Alan...) After all, the future is completely unimportant and has no sense at all if it does not become present sooner or later. Therefore, making plans for a future that does not become a present is just as incongruous as making plans for a future that, when it finally becomes real, finds me 'absent-mindedly' looking over her shoulder instead of straight in

Lockdown stress? Los het op! Voel je emotioneel vrij en in balans

Voorlopig leven we in een lockdown, de zwaarste in Nederland in 2020. Mijn agenda toont enkel doorgeschrapte activiteiten. Een maand van rust en bezinning lonkt aan de horizon.  Ik vind het aanlokkelijk, mijn binnenwerelden verkennen, altijd leerzaam en het brengt me dichter bij het gevoel van vrij zijn. Vrij zijn we nu collectief, vrij van een hele hoop buiten-jezelfse-activiteiten en omgevingen. We gaan naar binnen.  Laten we onze innerlijke moeder te voorschijn roepen en haar ons laten helpen in deze tijden. Het moeder arche-type Binnen de Jungiaanse of diepte-psychologie spreken van het moeder-archetype. Een symbolisch beeld dat ieder mens op aarde in zich draagt. Na je geboorte vervult jouw moeder zo goed als ze kan al je wensen. Langzaamaan leer je dit zelf en van binnenuit te doen, je ontwikkelt een innerlijke moeder, een deel van jou wat voor jou zorgt.  Deze tijd van lockdown vraagt om meer tijd dan ooit met jezelf door te brengen. Om goed voor jezelf te zorgen. Nu we buitensh

Qi-veld 8 verses Zhineng Qigong

Bij het oefenen van Zhineng Qigong werken we met een Qi-veld. We maken met de groep een extra veld van energie waarin we met elkaar verbinden, dit doet de docent. Ook verbinden we ons met het grote Qi-veld, de Hunyuan Qi. En we verbinden met het Qi-veld diep van binnen in onszelf. Tijdens een les Qigong gebeurt dus heel veel in energie wat je niet kunt zien, maar vaak wel kunt voelen.  Hoe zet je voor jezelf een Qi-veld op?

Verandering van gedachten

Babbel, babbel, babbel. De eindeloze stroom kletspraat die dagelijks mijn hoofd bezette wist zichzelf tot vervelens toe te herhalen, werkte stressverhogend maar bracht me wel bij de mooiste training die ik ooit volgde. Gelukkig bestaan we niet geheel uit onze gedachten, en gelukkig leiden onze gedachten niet ons bestaan. 

De Tao, emoties en gezondheid

‘Maak het hoofd leeg van gedachten, laat het hart tot rust komen’. Een raadselachtige zin uit de Tao te Ching, een boek dat ik op aanraden van mijn leraar las. Mijn dertiger jaren waren net begonnen en Qigong had een vaste plaats in mijn leven gekregen. ‘Jij moet de Tao lezen, daarin zal je veel terugvinden’, zei mijn leraar. Literatuur was ik gewend,

Omgaan met angst voor COVID

Hoe ga ik om met informatie die me zorgen geeft of bang maakt?  Dagelijks lees ik dramatische informatie op het internet, ik moet het lezen want ik ben deel van deze samenleving en heb een bedrijf. Dagelijks spreek ik iemand die ziek is, die met iemand in aanraking is geweest die ziek is, of wiens kinderen ziek zijn. 

Dealing with COVID- fear

How do I deal with information that worries or frightens me?  Every day I read tragic information on the internet, I have to read it because I am part of this society and own a company. Every day I talk to someone who is sick, who has been in contact with someone who s sick ,  

Hunyuan Qi, intenties en Qi

Qi, bij Zhineng Qigong gaan we uit van Hunyuan Qi, dit is de Qi waar alles uit voortkomt. Waaruit alles wat we zien en niet zien is ontstaan.  Hunyuan Qi zelf heeft nog geen vorm, tijd of ruimte. Er moet iets inwerken op de Hunyuan Qi om het vorm te laten krijgen. 

De zwaarte van ontspanning

“Ontspan, ontspan het lichaam.” Ik hoor mezelf dit regelmatig zeggen in de les. Ieder die ingegeven door een gespannen lijf en stress naar een Qigong les komt wil niets liever. Ontspanning voelen.  Ontspan. Het woord zelf klinkt niet uitnodigend, het herinnert je aan spanning. “Relax the body”, de Engelse versie klinkt net iets fijner. Toen ik zelf, in de vorige eeuw, begon met Qigong wist mijn lichaam niet waar dit over

Meeting boredom and impatience

You are about to start your daily practice Qigong. A wonderful repetitious movement or maybe a great standing posture. You set your timer or your favorite music to 5, 15 or maybe 60 minutes. You feel great, you are ready.

Intenties en heling

Bij het oefenen van Zhineng Qigong is het zetten van je intentie belangrijk om het helingsproces van lichaam en geest te begeleiden. De combinatie van bewegen met het lichaam en de gedachten een andere kant op sturen blijkt van grote en positieve invloed op de gezondheid.