Over Karina
(for English scroll down)

Karina Grijzen, MSc. (1972) 

Jungiaans psycholoog, sjamanistisch healer, Tarot reader, docent in Qigong, Tai Chi en meditatie


Psycholoog

In 1972 ben ik geboren in Scheveningen. Op mijn 16e lees ik voor het eerst de theorieën van Jung, zijn visie op spiritualiteit, persoonlijke groei en het onderbewuste spreekt me bijzonder aan. Aan de universiteit Leiden behaalde ik mijn master in ontwikkeling- en onderwijspsychologie. Carl Jung’s perspectief op het individuatieproces, de weg om je “ware zelf” te worden, is een leidraad in mijn werk. 


Zo begon ik als leraar op een particuliere school voor staatsexamens. Examens halen is een ware inwijding in de volwassenheid. Ik vervolgde mijn loopbaan als onderwijsontwikkelaar en directeur in het democratisch onderwijs. 


Eigen praktijk

Tussen mijn 40ste en 50ste werkte ik als Jungiaans psychotherapeut in mijn eigen praktijk. Ik ben geboren met helende en helderziende gaven, om mijn gaven te leren gebruiken koos ik voor inwijding in het Inca sjamanisme. In het Taoïsme vond ik de filosofie waar ik me het meeste thuis voel. Een manier van denken over het leven voortgekomen uit oud Chinees sjamanisme. 


Qigong & Tai Chi

Al meer dan 20 jaar beoefen ik verschillende stijlen van Qigong & Tai Chi. Sinds 2006 geef ik les. Ik beoefen Wisdom Qigong, Taoïstische Qigong, Wudang Qigong, en Wudang Tai Chi. Qigong en Tai Chi is een training om de lichamelijke gezondheid te verbeteren en tot je “ware zelf” te komen, het pad van heling en individuatie.


Nu

Het doorgeven van de eeuwenoude kennis van Qigong & Tai Chi, het geven van Tarot consulten en energetisch werk is momenteel mijn werk. Wanneer ik niet werk studeer ik Chinese geneeskunde en houd ik me bezig met art & text. 


Karina's school voor Qigong & Tai Chi - www.ardite.org

Tarot consult, energetische therapie, Inca healing – www.ardite.nl

Oefenpraktijk voor Chinese geneeskunde | Tuina therapie – www.forconsciousliving.nl

Lotusbloemen blog – www.lotusbloemen.blogspot.com


Studies en training

 • Master onderwijs -en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden
 • Jungiaanse counseling, Jungiaanse leeranalyse, Jungiaanse studiegroepen, droomanalyse, actieve imaginatie, creatieve therapie.
 • Energetische therapie, chakra’s. Inwijding in Inca-sjamanistisch werk. Inwijding in Qi- groepshealing. Parapsychologie.
 • Journalistiek.
 • Tai Chi, Qigong, Meditatie, Iaido bij diverse Chinese en westerse leraren.
 • Boeddhisme, Taoïsme.
 • Chinese geneeskunde, Tuina therapie.
 • De teachings van Jeffrey Yuen, Taoist meester


ENGLISH


Karina Grijzen MSc. - Jungian psychologist, shamanistic healer, Tarot reader, teacher Qigong, Tai Chi, meditation

Psychologist

The psychological development a person goes through in his/her life is of great interest to me. In particular, Carl Jung’s perspective on the individuation process, to become one’s “true self,” serves as a guide in my work. 

So I started as a teacher at a private school for state exams. Passing exams is a true initiation into adulthood. I continued my career in education as an educational developer and manager in democratic education. 

Own practice

Between the age of 40 and 50, I worked as a Jungian psychotherapist at my own practice. At the same time, I pursued further studies for shamanistic energy healer. I added this form of therapy to the practice. Helping people break free from old pain and trauma was central to my work. Taoism is the Chinese philosophy I feel most at home. A way of thinking about life and at the same time rooted in shamanism.

Qigong & Tai Chi

For over 20 years I have practiced various styles of Qigong & Tai Chi. Wisdom Qigong, Taoist Qigong, Wudan Qigong and Wudan Tai Chi. I see practicing Qigong and Tai Chi as training to improve physical health and come to your “true self,” the path of individuation. 

Passing on the ancient knowledge of Qigong & Tai Chi, giving Tarot consultations and healings is currently my work. When I’m not working I study Chinese medicine and I create art & text. 

Karina's school voor Qigong & Tai Chi - www.ardite.org

Tarot consult, energetische therapie, Inca healing – www.ardite.nl

Oefenpraktijk voor Chinese geneeskunde | Tuina therapie – www.forconsciousliving.nl

Lotusbloemen blog – www.lotusbloemen.blogspot.com

Studies & training

 • Master in education and developmental psychology, Rijksuniversiteit Leiden.
 • Jungian counselling, Jungian learning analysis, Jungian study groups, dream analysis, active imagination, creative therapy.
 • Energy healing therapy, chakra work. Initiation in Inca shamanic work. Initiation in Qi group healing. Parapsychology.
 • Journalism.
 • Tai Chi, Qigong, Meditation, Iaido with Chinese and Western teachers.
 • Buddhism, Taoism.
 • Chinese medicine, Tuina therapy.
 • The teachings of Jeffrey Yuen, Taoist master.

Populair

Qigong & Tai Chi thuis oefenen

Connect (1)

Happy mind

Kleine medicijnvrouw, Inca sjamanistische inwijding

Gelukkig

Meditatie is gewoon fijn, elke dag.

Een wandeling naar innerlijke rust

Moe, piekeren, gewichtstoename? Mogelijk heeft je milt hulp nodig. Zo doe je dat volgens de Chinese geneeskunde met moxa.

30 Redenen om Qigong te oefenen, en waarom mijn lessen anders zijn.