Skip to main content

Posts

Showing posts from June 17, 2020

De Tao, emoties en gezondheid

‘Maak het hoofd leeg van gedachten, laat het hart tot rust komen’.Een raadselachtige zin uit de Tao te Ching, een boek dat ik op aanraden van mijn leraar las. Mijn dertiger jaren waren net begonnen en Qigong had een vaste plaats in mijn leven gekregen. ‘Jij moet de Tao lezen, daarin zal je veel terugvinden’, zei mijn leraar.Literatuur was ik gewend,

Omgaan met angst voor COVID

Hoe ga ik om met informatie die me zorgen geeft of bang maakt? Dagelijks lees ik dramatische informatie op het internet, ik moet het lezen want ik ben deel van deze samenleving en heb een bedrijf. Dagelijks spreek ik iemand die ziek is, die met iemand in aanraking is geweest die ziek is, of wiens kinderen ziek zijn. 

Dealing with COVID- fear

How do I deal with information that worries or frightens me? 
Every day I read tragic information on the internet, I have to read it because I am part of this society and own a company. Every day I talk to someone who is sick, who has been in contact with someone who s sick,

Hunyuan Qi, intenties en Qi

Qi, bij Zhineng Qigong gaan we uit van Hunyuan Qi, dit is de Qi waar alles uit voortkomt. Waaruit alles wat we zien en niet zien is ontstaan. Hunyuan Qi zelf heeft nog geen vorm, tijd of ruimte. Er moet iets inwerken op de Hunyuan Qi om het vorm te laten krijgen.